Image Image

你是否曾這樣想過...

Image
年輕時
退休還久...
與我無關
Image
成家時
干擾太多...
沒錢退休
Image
中年時
快要退休,
計畫不夠!

其實,退休就像種樹...

想過怎樣的生活,就要種多大的樹
剩下的就是找對方法,靠時間有紀律的灌溉它
你,想種多大的樹呢?
我的理想退休樹

一起來打造,屬於你未來的退休生活

我的理想退休樹

40歲想退族 如何準備

可以左右換換看不同生活型態,或者往下滑了解如何準備
往下滑了解如何準備
就讓永豐 ibrAin, 幫您規劃耕耘!
提供多種投資模式,三種市場模擬樣貌,讓你輕鬆灌溉,屬於你的退休生活
首次投入
$ 0
每月投入
$ 7,000
1 首次投入 每月投入
請選擇自己想要的投資金額
我喜歡一次大筆投入
1 $595,000 $0
2 $311,000 $3,000
3 $217,000 $4,000
4 $122,000 $5,000
5 $27,000 $6,000
建議投入方式
6 $0 $6,320
我喜歡一次大筆投入
1 $1,190,000 $0
2 $906,000 $3,000
3 $717,000 $5,000
4 $528,000 $7,000
5 $338,000 $9,000
建議投入方式
6 $149,000 $11,000
我喜歡每月分批投入
7 $0 $13,000
我喜歡一次大筆投入
1 $1,785,000 $0
2 $1,501,000 $3,000
3 $1,217,000 $6,000
4 $933,000 $9,000
5 $650,000 $12,000
建議投入方式
6 $366,000 $15,000
我喜歡每月分批投入
7 $82,000 $18,000
8 $0 $18,960
我喜歡一次大筆投入
1 $2,380,000 $0
2 $2,096,000 $3,000
3 $1,718,000 $7,000
4 $1,339,000 $11,000
5 $961,000 $15,000
建議投入方式
6 $582,000 $19,000
我喜歡每月分批投入
7 $204,000 $23,000
8 $0 $27,000
我喜歡一次大筆投入
1 $975,000 $0
2 $703,000 $3,000
3 $613,000 $4,000
4 $522,000 $5,000
5 $432,000 $6,000
建議投入方式
6 $341,000 $7,000
我喜歡每月分批投入
7 $250,000 $8,000
8 $160,000 $9,000
9 $69,000 $10,000
10 $0 $10,818
我喜歡一次大筆投入
1 $1,950,000 $0
2 $1,678,000 $3,000
3 $1,407,000 $6,000
4 $1,135,000 $9,000
5 $863,000 $12,000
建議投入方式
6 $591,000 $15,000
我喜歡每月分批投入
7 $320,000 $18,000
8 $48,000 $21,000
9 $0 $21,636
我喜歡一次大筆投入
1 $2,925,000 $0
2 $2,653,000 $3,000
3 $2,200,000 $8,000
4 $1,747,000 $13,000
5 $1,295,000 $18,000
建議投入方式
6 $842,000 $23,000
我喜歡每月分批投入
7 $389,000 $28,000
8 $0 $33,000
我喜歡一次大筆投入
1 $3,900,000 $0
2 $3,628,000 $3,000
3 $2,994,000 $10,000
4 $2,360,000 $17,000
5 $1,726,000 $24,000
建議投入方式
6 $1,092,000 $31,000
我喜歡每月分批投入
7 $458,000 $38,000
8 $0 $43,272
我喜歡一次大筆投入
1 $1,590,000 $0
2 $1,323,000 $3,000
3 $1,146,000 $5,000
4 $968,000 $7,000
5 $790,000 $9,000
建議投入方式
6 $612,000 $11,000
我喜歡每月分批投入
7 $435,000 $13,000
8 $257,000 $15,000
9 $79,000 $17,000
10 $0 $17,970
我喜歡一次大筆投入
1 $3,180,000 $0
2 $2,913,000 $3,000
3 $2,469,000 $8,000
4 $2,025,000 $13,000
5 $1,580,000 $18,000
建議投入方式
6 $1,136,000 $23,000
我喜歡每月分批投入
7 $691,000 $28,000
8 $247,000 $33,000
9 $0 $35,941
我喜歡一次大筆投入
1 $4,770,000 $0
2 $4,503,000 $3,000
3 $3,792,000 $11,000
4 $3,081,000 $19,000
5 $2,370,000 $27,000
建議投入方式
6 $1,659,000 $35,000
我喜歡每月分批投入
7 $948,000 $43,000
8 $237,000 $51,000
9 $0 $53,911
我喜歡一次大筆投入
1 $6,360,000 $0
2 $6,093,000 $3,000
3 $5,116,000 $14,000
4 $4,318,000 $25,000
5 $3,160,000 $36,000
建議投入方式
6 $2,183,000 $47,000
我喜歡每月分批投入
7 $1,205,000 $58,000
8 $227,000 $69,000
9 $0 $71,881
我喜歡一次大筆投入
1 $2,525,000 $0
2 $2,282,000 $3,000
3 $1,876,000 $8,000
4 $1,471,000 $13,000
5 $1,066,000 $18,000
建議投入方式
6 $660,000 $23,000
我喜歡每月分批投入
7 $255,000 $28,000
8 $0 $31,251
我喜歡一次大筆投入
1 $5,050,000 $0
2 $4,807,000 $3,000
3 $3,996,000 $13,000
4 $3,185,000 $23,000
5 $2,374,000 $33,000
建議投入方式
6 $1,564,000 $43,000
我喜歡每月分批投入
7 $753,000 $53,000
8 $0 $62,503
我喜歡一次大筆投入
1 $7,575,000 $0
2 $7,332,000 $3,000
3 $6,116,000 $18,000
4 $4,899,000 $33,000
5 $3,683,000 $48,000
建議投入方式
6 $2,467,000 $63,000
我喜歡每月分批投入
7 $1,251,000 $78,000
8 $0 $93,754
我喜歡一次大筆投入
1 $10,100,000 $0
2 $9,857,000 $3,000
3 $8,235,000 $23,000
4 $6,614,000 $43,000
5 4,992,000 $63,000
建議投入方式
6 $3,370,000 $83,000
我喜歡每月分批投入
7 $1,749,000 $103,000
8 $0 125,005
Image
投資模擬
預期到期資產
659
累積投入本金
210
預期獲利
449
預期到期資產
757
累積投入本金
210
預期獲利
547
預期到期資產
1,025
累積投入本金
210
預期獲利
815
投資模擬說明
  • 投資組合依據投資期間與目標達成率進行績效模擬,並假設資產報酬分配屬常態分配。以投資金額、資產報酬率與波動度(標準差)和資產間相關係數進行蒙地卡羅模擬,推估投資組合的可能價值。惟本模擬之結果僅供參考,無法保證準確性,未來實際狀況可能與模擬數值出現落差。灰線表示投資人投入本金走勢,紅線表示投資組合的市值走勢。
  • 投資組合的資產展望有三種模擬情境:分別為較佳表現(投資組合的表現有20%機率優於此數值)、一般表現(投資組合的表現有50%機率優於此數值)和較差表現(投資組合的表現有20%機率劣於此數值)。
  • 詳細資訊請詳見:永豐銀行|ibrAin
Image

永豐 ibrAin

三大特點

3,000元
就能投資全世界
嚴選股債配置標的,布局全球市場ETF,小額嘗試低負擔
申請、贖回、再平衡
皆0手續費
費用不再成為投資理財的阻礙。手續費、諮詢費不必擔心。單一費用只收帳管費1%(年)
個人專屬投資組合
投資把關穩定投
依投資目標訂製適合你的投資組合。定期監控投資表現,提供個人最佳調整建議
Image
每月資產再平衡
+
Image
每月自動按時扣款
=
Image
享受美好退休生活
Image
Image

馬上行動,讓你輕鬆享受

開始準備理想退休生活!
看完整 ibrAin 介紹